Tp HCM: Tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 lên 0,4 lần

  • Mã tin: MT00299 Ngày cập nhật: 15/03/2019
  • Địa chỉ Hồ Chí Minh
  • Diện tích 500
  • Kết cấu
  • Hướng Không xác định
  • Giá: 4 tỷ
  • Liên hệ ngay
  • 0969306811
  • Nội dung tin
  • Bình luận
Ngày 21/2/2019 vừa qua, UBND thành phố HCM đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố HCM về việc tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019. Được biết hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 sẽ tăng lên 0,4 lần so với năm 2018. Quyết định này được thông qua sẽ có nguy cơ gây biến động lớn tới giá đất dù không còn sốt đất … Hiệp hội môi giới bất động sản TP HCM cho rằng, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh đất sẽ có tác động khá rõ tới giá cả trên thị trường bất động sản. Do vậy ngày 22/10 năm 2018 Hiệp hội đã có văn bản góp ý tới UBND thành phố về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố HCM. HoREA đã đưa ra ý kiến xếp quận 2 cùng nhóm với quận 7 vào khu vực 2 sẽ hợp lý và đảm bảo công bằng với nghĩa vụ thực hiện nộp ngân sách nhà nước. HoREA cũng tiếp tục kiến nghị nên áp dụng mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 cũng tương tự như cách tính mức tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 với mức tăng từ 5% đến 8,33% theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ….

Tìm kiếm

Các nhà môi giới

Liên hệ